Trondheim Golfsenter Logo
          
www.trondheim.golf


  Tlf:  73 50 60 40 
  E: info@trondheim-golfsenter.no


          


          
www.trondheim.golf


  Tlf:  73 50 60 40 
  E: info@trondheim-golfsenter.no


Fullswing

Når Fullswing lager en ny bane registreres det intet mindre enn 120,000 unike GPS-punkter som trianguleres ved bruk av to forskjellige GPSer. Dette gir den mest realistiske projektering av banene som er mulig i dag mht lengder, høydeforskjeller og 3D-modellering av greener.

Fullswing simulatorer registrerer hvordan ballen faktisk flyr. Ballen registreres av 688 uavhengige sensorer plassert i 2 infrarøde felt. Sensorene er plassert 1,5 tommer fra hverandre (samme størrelse som en golfball) og klarer derfor å oppfatte hver minste forandring i ballflukten.

På simulatoren bruker man sine egne køller og baller. Man trenger ikke spille ballen fra et spesifikt sted i simulatoren eller fortelle maskinen hvilken kølle man bruker. Dette er selvfølgelig unødvendig fordi maskinen kun leser av hvordan ballen faktisk flyr.

Fullswing golfsimulatorer leser av ballen 3 ganger pr slag. Først leses fart og vinkel av gjennom de to sensorsettene. 3. avlesning kommer når ballen spretter tilbake av duken forbi den andre sensor-ringen og her måles det om det er skru i ballen. Fullswinggolf simulatorer leser altså av draw, fade, slice og hook. Vil du vite mer gå til http://www.fullswinggolf.com

 Tilbake